Radomskie Centrum Onkologii już otwarte

Radomskie Centrum Onkologii (RCO) przy ul. Uniwersyteckiej 6 w Radomiu zostało oficjalnie otwarte 14 czerwca. Będzie tu prowadzona kompleksowa diagnostyka onkologiczna i skojarzone leczenie chorych we wszystkich stadiach choroby nowotworowej.

Polecamy

Nowotwory

terapie innowacyjne

aspekty psychologiczne

diagnostyka

epidemiologia

profilaktyka

konferencje

system opieki onkologicznej

farmakologia

D47 Inne nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

D45 Czerwienica prawdziwa

D44 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego

D34 Nowotwór niezłośliwy tarczycy

D33 Nowotwór niezłośliwy mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego

D29 Nowotwór niezłośliwy męskich narządów płciowych

D25 Mięśniak gładkokomórkowy macicy

D24 Nowotwór niezłośliwy piersi

D18 Naczyniaki krwionośne i chłonne o dowolnym umiejscowieniu

D16 Nowotwór niezłośliwy kości i chrząstki stawowej

D12 Nowotwór niezłośliwy okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu

D10 Nowotwór niezłośliwy jamy ustnej i gardła

D05 Rak in situ piersi

D00 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka

C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

C94 Inne białaczki określonego rodzaju

C93 Białaczka monocytowa

C92 Białaczka szpikowa

C91 Białaczka limfatyczna

C90 Szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych

C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne

C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaka nieziarniczego

C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T

C83 Chłoniak nieziarniczy rozlany

C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy]

C81 Ziarnica złośliwa [choroba Hodgkina]

C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych

C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy

C73 Nowotwór złośliwy tarczycy

C72 Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części ośrodkowego układu nerwowego

C71 Nowotwór złośliwy mózgu

C69 Nowotwór złośliwy oka i przydatków oka

C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego

C64 Nowotwór złośliwy nerki z wyjątkiem miedniczki nerkowej

C63 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych

C62 Nowotwór złośliwy jądra

C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego

C57 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych

C56 Nowotwór złośliwy jajnika

C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy

C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy

C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy

C50 Nowotwór złośliwy piersi

C49 Nowotwór złośliwy tkanki łącznej i innych tkanek miękkich

C46 Mięsak Kaposiego

C44 Inne nowotwory złośliwe skóry

C43 Czerniak złośliwy skóry

C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu

C40 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn

C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca

C33 Nowotwór złośliwy tchawicy

C32 Nowotwór złośliwy krtani

C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych

C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego

C25 Nowotwór złośliwy trzustki

C24 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych

C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego

C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych

C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu

C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy

C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego

C18 Nowotwór złośliwy jelita grubego

C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego

C16 Nowotwór złośliwy żołądka

C15 Nowotwór złośliwy przełyku

C14 Nowotwór złośliwy o innym i nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła

C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła

C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego

C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła

C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła

C09 Nowotwór złośliwy migdałka

C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych

C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej

C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej

C05 Nowotwór złośliwy podniebienia

C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej

C03 Nowotwór złośliwy dziąsła

C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka

C01 Nowotwór złośliwy nasady języka

C00 Nowotwór złośliwy wargi